Dialog - logo 96px

Spirituály

aneb... za svou pravdou stát...

O představení

Myšlenka vytvořit hudebně komponované pásmo v našem divadelním studiu není novinkou. Navázali jsme na úspěšně reprízované představení pásma meziválečných písniček "Rezervováno pro vás", se kterým studio později v rámci národního projektu CNA "Mládež" působilo na mnoha místech jihomoravského kraje. Díky dlouholeté spolupráci s MgA. Petrem Kučerou, pod jehož zkušenou taktovkou jsme zdolali i pěvecky náročná představení, započala příprava dalšího hudebního pořadu. Za téma jsme zvolili melodie amerických spirituálů a staroanglických balad.
Přes upozornění našeho šéfkorepetitora Dialogu jsme se rozhodli nastolené překážky a úskalí zpěvu tohoto žánru pokořit. Odezva z řad diváků po prvním uvedení pásma pod názvem "Spirituály, aneb za svou pravdou stát" nás v úsilí jen utvrdilo. Do týmu jsme přizvali další kolegy z našich řad. Společně jsme rozšířili naši nabídku melodických ingrediencí o další náročnější tituly a uskutečnili několik představení na prknech sklepní scény divadla Husa na provázku. Spirituály, ač původem černošské duchovní písně vztahující se k biblickým příběhům, jsou v našem podání, díky průvodnímu textu a divadelním vsuvkám, zpřístupněny k poslechu nezaujatého i náročného posluchače a diváka.
A co je to vlastně ten spirituál? Spirituály bývaly vyjádřením náboženského přesvědčení, ale často současně i sociálně-politického protestu proti nesvobodě nebo začlenění do bílé americké kultury. Původem jsou tyto písně od zotročených Afričanů. Otrokáři nutili otroky přijmout křesťanství a nadále právě křesťanství používali jako nástroj k utlačování. Černoši byli z Afriky zvyklí přejímat náboženství svých přemožitelů, takže jim nedělalo příliš velké problémy přijmout ani křesťanství. Černoši praktikovali novou víru s využitím svých původních zvyků. Africký vliv na celou americkou kulturu je v tomto smyslu evidentní. To platí i pro hudbu náboženskou a liturgickou i pro další hudební projevy. Africké rytmy se projevují především synkopickými hudebními styly. V porovnání se stylem bohoslužeb bílých bylo africké křesťanství mnohem živější, hlasitější a spontánnější. Protože se otroci obvykle nemohli vyjadřovat svobodně, často své bohoslužby dělali v tajnosti. Podobně do svých písní ukrývali svá vyjádření, své city, ale i praktické informace o tom, jak se dostat z otroctví na svobodu. Spirituály tedy převážně obsahovaly citové výlevy jednotlivců i celého shromáždění. Tyto duchovní písně vznikaly velmi často spontánně při bohoslužbách, kdy jeden schopný zpěvák nebo kazatel předzpěvoval a auditorium odpovídalo.