Dialog - logo 96px

Dvůr divů (Quasimodo)

Muzikál podle románu Vicotra Huga - Chrám Matky boží v Paříži

O představení

Co je muzikál?... táže se dnes mnohý a já mu odpovím: Muzikál je, když…společně s člověkem, který si tuto otázku i odpověď dal před mnohými lety. S člověkem, jehož stejnojmenná kniha pro mne byla a je nevyčerpatelným zdrojem inspirace, poučení. Mou Biblí, kdykoliv mě posedne touha spřádat sny o muzikálu. Tím člověkem je pan Ivo Osolsobě, který o svém podílu na mých nesmělých a neobratných pokusech klopýtat po nelehké cestě muzikálu neví a kterému mám teprve dnes možnost touto cestou poděkovat a zároveň se omluvit, že často a rád cituji něco z jeho myšlenek. Tedy. Co je muzikál? Kdy je to hra se zpěvy a kdy už muzikál? Jaký je rozdíl mezi muzikálem a hudební komedií? Z amerického hlediska daného i vyjádřeného samotným jazykem - tento rozdíl neexistuje. A domnívám se, že dnes díky vlně inflace tohoto žánru i u nás se stává zvolna pojmem běžně používaným všude tam, kde se jen trochu zpívá a tančí. Spokojme se s tím, že muzikál tu je a lapá do svých sítí stále více tvůrců i diváků.

Muzikál Dvůr divů - nechce být a ani není dramatizací románu Chrám Matky Boží v Paříži V. Huga, ani jeho současnou imitací.Zmizel zvoník, cikánka, čas i místo děje - zůstaly ovšem charaktery. Charaktery, které nezakryjeme ani maskou či jiným kostýmem. Charaktery lidí se nemění i kdyby se stokrát změnily reálie života a ten může psát příběhy mající stejnou barvu, stejnou vůni, stejnou melodii bez ohledu na čas a místo děje.

A tak v nás Ošklivost budí strach a posměch i když může být vznešená a hluboce lidská, zatím co Krása naopak ohyzdná a povrchní. Vzdělanost a Askeze budící strach, protože ani jedno ani druhé neumí potlačit chtíč, stejně jako Láska nemusí vždy zvítězit. Utíkáme se tedy k různým sektám, bratrstvím, lžím, alkoholu, drogám a sebevraždám. Žijeme, aniž bychom chtěli, ve Dvoře divů. A Dvůr divů, jak napsal V. Hugo, je ošklivou bradavicí na tváři Paříže, stoka, z níž každého rána vytékal a každou noc se jako do žumpy vracel potok neřestí. Ohromnou šatnou lidské společnosti, kde cikán, student, ničemové všech národů a lidé všech náboženství se oblíkali a svlékali jak herci věčné komedie.

Myšlenka na Dvůr divů vznikla už dávno. Časem se dostala na jeviště Slováckého divadla a když tam svou úlohu dohrála, odmlčela se. Snad proto, že nevznikla v centru kulturního dění, ale někde na periferii, snad proto, že já i Kolář jsme byli plni jiných myšlenek a netlačili "na pilu". Když Studio Dialog II. Přišlo s nápadem realizovat Dvůr divů, váhal jsem. Jednak jsem nevěřil, že je v jejich silách realizovat tento projekt a jednak jsem byl na pochybách, jestli už jeho čas nevypršel. Dnes se jim musím omluvit. Jejich síly a schopnosti jsou velmi inspirující. Jsou živou vodou jak pro muzikál, tak pro mne. Je to skvělá spolupráce a rád všechny zvu jak na premiéru 3.3.2006 tak na další reprízy. Jak říká pan Ivo Osolsobě - Muzikál je hudba, která se stala divadlem. Muzikál je divadlo, které se změnilo v hudbu. A já dodávám - Muzikál je když … jde z jeviště radost.

Účast na přehlídkách

2006
Hobblík - MUMRAJ! Hodonín, krajská přehlídka

Získaná ocenění

2006
Doporučení na Náchodskou Prima sezónu
Hobblík - MUMRAJ! Hodonín, krajská přehlídka